Ubralod cnobismoyvare varr

Ubralod cnobismoyvare varr

კითხვა N1000835 32 პასუხი Au dzaan magari saitia da tyuilad shemosvla miyvars:) visac ar gezarebat tqveni sayvareli filmis saxelebi dapostet!!