ერთი წუთით!

ერთი წუთით!

კითხვა N1000839 3 პასუხი რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს რომბს,რომლის ფართობიც 5მ-ის ტოლია. ა)5 ბ)20 გ)25 დ)30