ხდომილობები ... ალბათობა

ხდომილობები ... ალბათობა

კითხვა N1000863 2 პასუხი ყუთში მოთავსებულია 4 ერთნაირი მონეტა,რომელთაგან 2 ყალბია,ორი ნამდვილი.ყუთიდან შემთხვევით იღებენ 2 მონეტას.იპოვეთ ალბათობა იმისა,რომ ამოღებული მონეტებიდან ერთი იქნება ყალბი და ერთი ნამდვილი.