დამეხმარეთ რაა ძაან მეჩქარებააა

დამეხმარეთ რაა ძაან მეჩქარებააა

კითხვა N1000915 2 პასუხი გთხოვთ რა თუიცითდამეხმარეეთ <3 1) იმსჯელეთ როგორ პერსონაჟად წარმოგვიდგება ფრიდონი. 2) იმსჯელეთ ტარიელის მხატვრული სახის შესახებ. 3) იმსჯელეთ რა მხატვრული საშუალებებითაა გამოხატული ავტორის სათქმელი....