გთხოვთ დამეხმარეთ ძალიან სასწრაფოა...

გთხოვთ დამეხმარეთ ძალიან სასწრაფოა...

კითხვა N1000929 0 პასუხი შესაძლებელია თუ არა, ერთი და იმავე ტევადობის ცარიელ წყლით სავსე ბოთლებს ტოლი პოტენციურიენერგია ჰქონდეს? პასუხი დაასაბუთეთ