ფიზიკა 9 კლასის კრებული ნომერი 565

ფიზიკა 9 კლასის კრებული ნომერი 565

კითხვა N1000933 2 პასუხი რა სიჩქარით აისროლეს 400გ მასის ბურთი,თუ მისი მაქსიმალური პოტენციური ენერგია 40 ჯ აღმოჩნდა?