ვინ იცის ვეფხისტყაოსანი კარგად თემის მაქვს დასაწერი

ვინ იცის ვეფხისტყაოსანი კარგად თემის მაქვს დასაწერი

კითხვა N1000960 0 პასუხი მოკლედ დასაწერი მაქვს თემა ვეფხისტყაოსნიდან. უნდა ავღწერო ვაჭრები ზღვის სამეფოდან. დამეხმარეთ