დამმეხმმარეთ გთხოვთ

დამმეხმმარეთ გთხოვთ

კითხვა N1000963 1 პასუხი ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში? რასაც ვმსახურებთ, მას ერთგულად კვლავ ვემსახუროთ, ჩვენ წმინდა სიტყვა უშიშარად მოვფინოთ ხალხში ბოროტთ საკლავად, — მათ სულთ-ხდომის სეირს ვუყუროთ. თუ კაცმა ვერ სცნო ჩვენი გული, ხომ იცის ღმერთმა, რომ წმინდა არის განზრახვა და სურვილი ჩვენი: აგვიყოლია სიყრმიდანვე ჩვენ ქართვლის ბედმა და დაე გვძრახონ, — ჩვენ მის ძებნით დავლიოთ დღენი. ჩემზედ ამბობენ: „ის სიავეს ქართვლისას ამბობს, ჩვენს ცუდს არ მალავს, ეგ ხომ ცხადი სიძულვილია!” ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე სცნობს — ამ სიძულვილში რაოდენიც სიყვარულია! ამ ლექსის მიხედვით ამ კითხვებზე პასუხი დამიწერეთ რა ძაან გთხოვთ :( 1) ილიას აზრით, რას უნდა ემსახურებოდეს პოეტი ? 2)რა ამოძრავებს მას ერის ნაკლოვანებების მხილებისას ? 3)საიდან ჩანს, რომ სიტყვას, მწერლობას, პოეტის აზრით უდიდესი ძალა აქვს ? 4)რატომ ამბობს პოეტი უარს "ტაშზე" ანუ დიდებაზე? როგორი მკითხველის სჯერა მას? 5)რატომ უნდა იყოს პოეტი უშიშარი ? 6)იმსჯელეთ რატომ არის სიმართლის თქმა ძნელი