Damexmaret da saswrafod

Damexmaret da saswrafod

კითხვა N1000990 0 პასუხი 1)სამკუთხედის ერთ-ერთი გვერდის სიგრძე 1 მეტრია. ხოლო მასთან მიმდებარე კუთხეებია 30 გრადუსი და 45 გრადუსი. იპოვეთ სამკუთხედის დანარჩენი გვერდების სიგრძეები. 2) რომბის დიაგონალები ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 1:ფესვი სამზე. იპოვეთ მახვილი კუთხის გრადუსული ზომები. რომელიმე ამომიხსენით რა თუ ორივე იქნება მადლობელი ვიქნები