ვინ იცით თხზულების წერა კარგად?

ვინ იცით თხზულების წერა კარგად?

კითხვა N1000996 2 პასუხი მეგობრებო დამეხმარეთ.თხზულება მინდა ფარნავაზ მეფეზე ლეონტი მროველის ფარნავაზის ცხოვრებით და გრიგოლ ორბელიანის ლექსი ფარნაოზ: შენ ჰე ფარნაოზ ჰქმენ ერთმთავრობა შენ მოეც ქართველს წიგნი პირველი შენ დაუმკვიდრე ერსა ერთობა და ერთობისა წესი და ძალი.