ფიზიკოსებო დამეხმარეთ!

ფიზიკოსებო დამეხმარეთ!

კითხვა N1001006 0 პასუხი 1)რა მუშაობას ასრულებს დრეკადობის ძალა რეზინის ზონარის 10სმ-ით დაჭიმვისას,თუ მისი სიხისტე k=100ნ\მ. 2)რა მუშაობა უნდა შესრულდეს 40კნ\მ სიხისტის ზამბარის 0,5სმ-ით გასაჭიმად. 3)5მ სიღრმიდან წყლის ზედაპირამდე ამოაქვთ 0,6მ3 მოცულობის ქვა.ქვის სიმკვრივე 2500 კგ\მ3.იპოვეთ ქვის ამოსატანად შესრულებული მუშაობა.