მათემატიკა ვინმაც იცით დამაწერინეთ რა გეხვეწებით მხოლოდ ერთი ამოცანაა და ძალიან მჭირდება. გამოიჩინეთ კეთილგანწყობა გეფლიზებით

მათემატიკა ვინმაც იცით დამაწერინეთ რა გეხვეწებით მხოლოდ ერთი ამოცანაა და ძალიან მჭირდება. გამოიჩინეთ კეთილგანწყობა გეფლიზებით

კითხვა N1001015 2 პასუხი ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეები უდრის 51 და 69 სანტიმეტრს. ფერდი კი 41 სანტიმეტრს. იპოვეთ ფართობი