ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეები უდრის 51 და 69 სანტიმეტრს. ფერდი კი 41 სანტიმეტრს. იპოვეთ ფართობი

ტოლფერდა ტრაპეციის ფუძეები უდრის 51 და 69 სანტიმეტრს. ფერდი კი 41 სანტიმეტრს. იპოვეთ ფართობი

კითხვა N1001017 1 პასუხი Damiweret raa vinmem