გთხოვთ მიპასუხეთ რააა

გთხოვთ მიპასუხეთ რააა

კითხვა N1001020 1 პასუხი აკაკი წერეთლის ,,ხატის წინ" ანალიზი მინდაა