დედამიწას საუბარი რომ შეეძლოს ის იტყოდა...

დედამიწას საუბარი რომ შეეძლოს ის იტყოდა...

კითხვა N1001023 2 პასუხი გთხოვთ დამაწერინეთ თემა "დედამიწას საუბარი რომ შეეძლოს ის იტყოდა". წინასწარ მადლობა დიდი