ქართული ენა

ქართული ენა

კითხვა N1001042 0 პასუხი 'ქართული ჩემი სახელმწიფო ენაა' მე ამ თემა მჯირდება დაეხმარე (500 სიტყვა)