windows diski ar irtveba

windows diski ar irtveba

კითხვა N1001050 0 პასუხი kompiuteri ar kitxulobs arcert disks rom vdeb arafers migdebs risi brali iqneba?