დავითიანის შინაარსი ,,დავით გურამიშვილის ლეკთაგან დატყვევება" ,,სიზმარი დავით გურამიშვილისა ტყვეობასა შინა" ,,ტყვეობითგან გაპარვა დავითისა"

დავითიანის შინაარსი ,,დავით გურამიშვილის ლეკთაგან დატყვევება" ,,სიზმარი დავით გურამიშვილისა ტყვეობასა შინა" ,,ტყვეობითგან გაპარვა დავითისა"

კითხვა N1001068 1 პასუხი ძალიან გთხოვთ თუ ვინმეს გიწერიათ დამეხმარეთ ძალიან მჭირდება მადლობა წინასწარ