არ გაატაროთ გთხოვთ დამეხმარეთ

არ გაატაროთ გთხოვთ დამეხმარეთ

კითხვა N1001072 0 პასუხი გამარჯობათ ვარ 8 კლაში ეს სეკიტხვა კი არის ვეფხისტყაოსნიდან რომელი მხატვრული ხერხებია გამოყენებული :"ქვე წვა ვით კლდისა ნაპრალსა ვეფხი პირ-გამეზებული არცა მზე ჰგვანდა არც მთვარე ხე ალვა ედემს ხებული" ანუ სათითაო სოტყვა გამორჩიეთ გთხოვთ