რაში გამოიხატება ჰომოგამეტურობა და ჰეტეროგამეტურობა?

რაში გამოიხატება ჰომოგამეტურობა და ჰეტეროგამეტურობა?

კითხვა N1001436 0 პასუხი