ძალიან გთხოვთ დიდ იოსებზე დამაწერინეთ მოკლე თხზულება ამ 3 კითხვის მიხედვით გაანალიზეთ მოცემული მონაკვეთი შემდეგი მითითებების მიხედვით 25 თებერვლის ღამეს თვალები ქალაქის ციფერლატს მისჩერებოდნენ ელოდნენ ათასების თვალები: როდის დაჰკრავდა თორმეტჯერ 1) იმსჯელე როგორ აისახა დიდი ისტორიული მოვლენა მოცემულ მონაკვეტში 2) იმსჯელე დიდი იოსების მხატვრულ სახეზე 3) იმსჯელე მოცემული მონაკვეთის მთავარ სათქმელზე ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ თქვემი მადლიერი ვიქნეები❤❤❤

ძალიან გთხოვთ დიდ იოსებზე დამაწერინეთ მოკლე თხზულება ამ 3 კითხვის მიხედვით გაანალიზეთ მოცემული მონაკვეთი შემდეგი მითითებების მიხედვით 25 თებერვლის ღამეს თვალები ქალაქის ციფერლატს მისჩერებოდნენ ელოდნენ ათასების თვალები: როდის დაჰკრავდა თორმეტჯერ 1) იმსჯელე როგორ აისახა დიდი ისტორიული მოვლენა მოცემულ მონაკვეტში 2) იმსჯელე დიდი იოსების მხატვრულ სახეზე 3) იმსჯელე მოცემული მონაკვეთის მთავარ სათქმელზე ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ და დამაწერინეთ თქვემი მადლიერი ვიქნეები❤❤❤

კითხვა N1001458 1 პასუხი