ვეფხის ტაყოსანის ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის სჯა-ბაასის მიხედვით ნესტანისა და ტარიელის მხატვრული სახეები იმსჯელეთ ამ თავში მიღებული გადაწყვეტილების შეასხებ(ანუ იმ უფლისწულს რო კლავენ რა როგადწყვეტენ) და ვსო პლიზზზ

ვეფხის ტაყოსანის ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის სჯა-ბაასის მიხედვით ნესტანისა და ტარიელის მხატვრული სახეები იმსჯელეთ ამ თავში მიღებული გადაწყვეტილების შეასხებ(ანუ იმ უფლისწულს რო კლავენ რა როგადწყვეტენ) და ვსო პლიზზზ

კითხვა N1002006 1 პასუხი

ვეფხის ტაყოსანის ტარიელისა და ნესტან-დარეჯანის სჯა-ბაასის მიხედვით ნესტანისა და ტარიელის მხატვრული სახეები იმსჯელეთ ამ თავში მიღებული გადაწყვეტილების შეასხებ(ანუ იმ უფლისწულს რო კლავენ რა როგადწყვეტენ) და ვსო პლიზზზ