სჯობს სახელისა მოხვეჭას ყოველსა მოსახვეჭელსა

სჯობს სახელისა მოხვეჭას ყოველსა მოსახვეჭელსა

კითხვა N1002047 1 პასუხი