3. ოთახის ტემპერატურაზე მყარია: ა)CO ბ) SiO2 გ)SO2 დ)NO

3. ოთახის ტემპერატურაზე მყარია: ა)CO ბ) SiO2 გ)SO2 დ)NO

კითხვა N1002105 0 პასუხი