4. რომელ რიგშია მხოლოდ ფუძე ოქსიდები ა) FeO, Al2O3, CuO ბ) CrO, BaO, CO2 გ)Na2O, ZnO, CaO დ) FeO, MgO, Mn2O3

4. რომელ რიგშია მხოლოდ ფუძე ოქსიდები ა) FeO, Al2O3, CuO ბ) CrO, BaO, CO2 გ)Na2O, ZnO, CaO დ) FeO, MgO, Mn2O3

კითხვა N1002106 0 პასუხი