9. რომელი ფუძე არ მიიღება შესაბაისი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედებით: ა) NaOH ბ) Ba(OH)2 გ) Fe(OH)3 დ) KOH 10. ნებისმიერი მჟავა შიცავს ელემენტს: ა) ჟანგბადს ბ) აზოტს გ) წყალბადს დ) ქლორს 11. რომელი მჟავა არ მიიღება შესაბამისი მჟავა ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H3PO4 ბ)H2CO3 გ) H2SiO3 დ) H2SO4

9. რომელი ფუძე არ მიიღება შესაბაისი ოქსიდის წყალთან ურთიერთქმედებით: ა) NaOH ბ) Ba(OH)2 გ) Fe(OH)3 დ) KOH 10. ნებისმიერი მჟავა შიცავს ელემენტს: ა) ჟანგბადს ბ) აზოტს გ) წყალბადს დ) ქლორს 11. რომელი მჟავა არ მიიღება შესაბამისი მჟავა ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H3PO4 ბ)H2CO3 გ) H2SiO3 დ) H2SO4

კითხვა N1002108 0 პასუხი