12. რომელ მჟავას ვერ მივიღებთ ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H2SO3 ბ) H2CO3 გ) HCl დ) H2SO4 13. რომელ მჟავას არ შეესაბამება ოქსიდი: ა) H3PO4 ბ)H2S გ) H2SO3 დ)H2SO4 14. რომელი ნივთიერება მოქმედებს მჟავასთან მარილისა და წყალბადის წარმოქმნით ა) Cu ბ) NaOH გ) Mg დ) ZnO 15. რომელ რიგშია მხოლოდ მარილები: ა) NaCl, KNO3, Fe3O4, Cu(NO3)2 ბ) Na2SO4, KNO3, HNO3, NaBr გ) Na2SO4, KNO3, Na2CO3, FeCl3 დ) HNO3, CuO, K2SO4, CuCl

12. რომელ მჟავას ვერ მივიღებთ ოქსიდის წყალში გახსნით ა) H2SO3 ბ) H2CO3 გ) HCl დ) H2SO4 13. რომელ მჟავას არ შეესაბამება ოქსიდი: ა) H3PO4 ბ)H2S გ) H2SO3 დ)H2SO4 14. რომელი ნივთიერება მოქმედებს მჟავასთან მარილისა და წყალბადის წარმოქმნით ა) Cu ბ) NaOH გ) Mg დ) ZnO 15. რომელ რიგშია მხოლოდ მარილები: ა) NaCl, KNO3, Fe3O4, Cu(NO3)2 ბ) Na2SO4, KNO3, HNO3, NaBr გ) Na2SO4, KNO3, Na2CO3, FeCl3 დ) HNO3, CuO, K2SO4, CuCl

კითხვა N1002109 1 პასუხი