დამუხრუჭების დაწყებიდან რამდენი წამის შემდეგ გაჩერდება 12მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია0,4?

დამუხრუჭების დაწყებიდან რამდენი წამის შემდეგ გაჩერდება 12მ/წმ სიჩქარით მოძრავი ავტომანქანა, თუ ხახუნის კოეფიციენტია0,4?

კითხვა N1002112 0 პასუხი