რითი შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი რომ ქართული ლიტერატურის ჩამოყალიბება მოხდა რომანტიზნით და არა რეალიზმით?

რითი შეიძლება აიხსნას ის ფაქტი რომ ქართული ლიტერატურის ჩამოყალიბება მოხდა რომანტიზნით და არა რეალიზმით?

კითხვა N1002121 0 პასუხი