ქიმია ვინ იცით კარგად?დამეხმარეთ რა

ქიმია ვინ იცით კარგად?დამეხმარეთ რა

კითხვა N1002125 0 პასუხი

საით გადაინაცვლებს ქიმიური რეაქციი CaCO3+H2O+CO2=Ca(HCO3)2+Q

წონასწორობა,თუ

ა)ტემპერატურა შემცირდება

ბ)წნევა გაიზრდება

გ)გაიზრდება CO2-ის კონცენტრაცია