დასაწერად მაქვს ავთანდილის მხატრული სახე ანდერძის მიხედვით .

დასაწერად მაქვს ავთანდილის მხატრული სახე ანდერძის მიხედვით .

კითხვა N1002174 0 პასუხი