დღესვე მაქვს დასაწერად ავთანდილის მხატრული სახე ანდერძის მიხედვით და მჭირდება სასწრაფოთ

დღესვე მაქვს დასაწერად ავთანდილის მხატრული სახე ანდერძის მიხედვით და მჭირდება სასწრაფოთ

კითხვა N1002175 1 პასუხი