გთხოვთ მიპასუხეთ!!!!!

გთხოვთ მიპასუხეთ!!!!!

კითხვა N1002181 1 პასუხი

რატომაა პარაზიტი მცენარე გაფითრებული?