Ძალიან გᲗხოვᲗ დამეხმარეᲗ!!!!

Ძალიან გᲗხოვᲗ დამეხმარეᲗ!!!!

კითხვა N1002200 1 პასუხი

დაწერეᲗ გეგმა 1-ის და 2 Თავის ილია ᲭავᲭავაᲫის სარᲩობელაზედ.