ვინც იცის ფიზიკა დახმარება მჭირდება 1. მერხევი სხეულის ამპლიტუდა 6 სმ -ია. რა მანძილს გაივლის ტვირთი 1/4 T , 1/2 T, 3/4 T და T დროში ? 2. ზამბარიანი საქანის რხევის ამპლიტუდა 8 სმ -ია , სიხშირე 0,5 ჰც. რა მანძილს გაივლის ტვირთი 2 წმ -ში? 3. რკინიგზის ხიდის რხევის სიხშირე 0,2 ჰც -ია. გამოთვალე ხიდის რხევის პერიოდი

ვინც იცის ფიზიკა დახმარება მჭირდება 1. მერხევი სხეულის ამპლიტუდა 6 სმ -ია. რა მანძილს გაივლის ტვირთი 1/4 T , 1/2 T, 3/4 T და T დროში ? 2. ზამბარიანი საქანის რხევის ამპლიტუდა 8 სმ -ია , სიხშირე 0,5 ჰც. რა მანძილს გაივლის ტვირთი 2 წმ -ში? 3. რკინიგზის ხიდის რხევის სიხშირე 0,2 ჰც -ია. გამოთვალე ხიდის რხევის პერიოდი

კითხვა N1002202 0 პასუხი