ვინც ქიმიაში ერკვევით

ვინც ქიმიაში ერკვევით

კითხვა N1002204 1 პასუხი

მოკლედ ანუ ქიმიაში მაქვს შემაჯამებელი და იქნებ დამეხმაროთ?

1.დაასაბუთეთ ნივთიერების რაოდენობის ცნების გამოყენების აუცილებლობა ქიმიური რეაქციების დროს(მოლეკულების და ატომების თანაფარდობა)


2.იმსჯელეთ რა საერთო და განსხვავებაა ცნებებს შორის - ფარდობითი მოლეკულური მასა (Mr) და მოლური მასა (M)? მოიყვანეთ შესაბამისი მაგალითები.

მადლობა წინასწარ <3