გრიგოლ ორბელიანის ჰე,მამულო-ს პერიფრაზი დამაწერინეთ რა გთხოვთ...❤

გრიგოლ ორბელიანის ჰე,მამულო-ს პერიფრაზი დამაწერინეთ რა გთხოვთ...❤

კითხვა N1002391 1 პასუხი