დადებითი რიცხვის მოდული

დადებითი რიცხვის მოდული

კითხვა N1002458 1 პასუხი

ა)უარყოფითია

ბ)ნულია

გ) დადებითია

დ)არადადებითია

რომელია სწორი??