გამარჯობა ვინმეს შეგიძლიათ ბედი ქართლისა კარი II-ს პერეფრაზზე რო დამეხმაროთ ან დამიწეროთ ან მთავარი დასაწერები მითხრათ და მე გავავრცლობ

გამარჯობა ვინმეს შეგიძლიათ ბედი ქართლისა კარი II-ს პერეფრაზზე რო დამეხმაროთ ან დამიწეროთ ან მთავარი დასაწერები მითხრათ და მე გავავრცლობ

კითხვა N1002469 0 პასუხი