ქიმია დამეხმარეთ რეაქციათა ტოლობები

ქიმია დამეხმარეთ რეაქციათა ტოლობები

კითხვა N1002470 0 პასუხი

დააარულეთ იმ რეაქციათა ტოლობები:

ა) Zn+HCI--->

ბ) H²S+O²--->

გ)CO²+CaO--->

ე)CaO+H²O--->

ზ)MgO+HCI--->