შესაძლებელია თუ არა სიყვარულიდან მეგობრობაზე გადასვლა

შესაძლებელია თუ არა სიყვარულიდან მეგობრობაზე გადასვლა

კითხვა N1002535 2 პასუხი