საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს,რომ ბრძენი ადამიანი უნდა დაეხმაროს მოყვარეს,თუნდაც მისთვის თავის გაწირვა დასჭირდეს,დაეთანხმეთ ან უარყავით თეზისი. ვინმეს თუ გიწერიათ დამეხმარეთ რა ან არგუმენტი , კონტრარგუმენტი მაინც მითხარით ❤️

საზოგადოების ნაწილი მიიჩნევს,რომ ბრძენი ადამიანი უნდა დაეხმაროს მოყვარეს,თუნდაც მისთვის თავის გაწირვა დასჭირდეს,დაეთანხმეთ ან უარყავით თეზისი. ვინმეს თუ გიწერიათ დამეხმარეთ რა ან არგუმენტი , კონტრარგუმენტი მაინც მითხარით ❤️

კითხვა N1002539 2 პასუხი