გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ მათემატიკის ამოხსნაში.

გამარჯობათ, ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ მათემატიკის ამოხსნაში.

კითხვა N1002583 1 პასუხი

მოცემული წილადის მრიცხველი გაამრავლეს 15-ზე. რა რიცხვზე უნდა გაამრავლონ წილადის მნიშვნელი, რომ მიიღონ მოცემულ წილადზე

ა) 5-ჯერ დიდი რიცხვი?

ბ) 3-კერ პატარა რიცხვი?

დიდი მადლობა წინასწარ