ძალიან გთხოვთ დამაწერინეთ თემა: "შუშანიკი-ტარიგი ქრისტესი".

ძალიან გთხოვთ დამაწერინეთ თემა: "შუშანიკი-ტარიგი ქრისტესი".

კითხვა N1002609 1 პასუხი