დამეხმარეᲗ მე-8 კლასის ილია ჭავჭავაძის ლექსი,, პოეტი " ის კიᲗხვებზე , მაინტერესებს მეხუთე და მეექვსე 5.რატომ უნდა იყოს პოეტი უᲨიᲨარი? 6.იმსჯელეᲗ, რატომ არის სამართლის Თქმა Ძნელი?

დამეხმარეᲗ მე-8 კლასის ილია ჭავჭავაძის ლექსი,, პოეტი " ის კიᲗხვებზე , მაინტერესებს მეხუთე და მეექვსე 5.რატომ უნდა იყოს პოეტი უᲨიᲨარი? 6.იმსჯელეᲗ, რატომ არის სამართლის Თქმა Ძნელი?

კითხვა N1002740 0 პასუხი