ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ ამ ამოცანების რაციონალური განტოლების გამოყენებით ამოხსნაში!!❤️❤️ 1)ორი ტუმბოს ერთდროული მუშაობით ავზი 6სთ-ში ივსება.ერთი ტუმბო ავზს 5სთ-ით მალე ავსებს,ვიდრე - მეორე. რამდენ საათში აავსებს ავზს ტუმბო ცალ-ცალკე მუშაობით? 2)ორმა ოპერატორმა ხელნაწერი 6საათსა და 40 წუთში აკრიფა.რა დროში შეეძლო თითოეულ მათგანს ხელნაწერის აკრეფა მარტო მუშაობისას,თუ პირველს საამისოდ 3სთ-ით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მეორეს?

ძალიან გთხოვთ დამეხმარეთ ამ ამოცანების რაციონალური განტოლების გამოყენებით ამოხსნაში!!❤️❤️ 1)ორი ტუმბოს ერთდროული მუშაობით ავზი 6სთ-ში ივსება.ერთი ტუმბო ავზს 5სთ-ით მალე ავსებს,ვიდრე - მეორე. რამდენ საათში აავსებს ავზს ტუმბო ცალ-ცალკე მუშაობით? 2)ორმა ოპერატორმა ხელნაწერი 6საათსა და 40 წუთში აკრიფა.რა დროში შეეძლო თითოეულ მათგანს ხელნაწერის აკრეფა მარტო მუშაობისას,თუ პირველს საამისოდ 3სთ-ით მეტი დრო სჭირდება, ვიდრე მეორეს?

კითხვა N1002794 0 პასუხი