დამეხმარეთ საკონროლო მაქვს გეოგრაფიაში 3 და 4 ვარისნტებითაა

დამეხმარეთ საკონროლო მაქვს გეოგრაფიაში 3 და 4 ვარისნტებითაა

კითხვა N1002798 1 პასუხი

1.

იმსჯელეთ, საქართველოს რეგიონებში ბუნებრივი მატების განსხვავებულობაზე; დაასახელეთ შესაბამისი რეგიონები  (Баллов: 2)


2.

რა ღონისძიებები ტარდება საქართველოში იშვიათი და გადაშენების პირას მყოფი ცხოველთა და მცენარეთა დაცვისა და შენარჩუნებისათვის (Баллов: 2)


3.

საქართველოს წყალსაცავებში წყლის დაბალი მინერალიზაცია წლის ყველა სეზონზე 500 - 700 მგ / ლ - ს არ აღემატება, ამიტომ ტბების წყალი (Баллов: 1)

არ გამოიყენება სასმელად


სასმელად გამოსადეგია

4.

საქართველოს რომელი რეგიონი გამოირჩევა ტბების სიმრავლითИммерсивное средство чтения

(Баллов: 1)

იმერეთი


სამცხე- ჯავახეთი

კახეთი