ლექსი "ვეფხისა და მოყმისა": 1) როგორ დასტურდება ბალადის მეორე ნაწილის გვიანდელობა? 2) ბალადის რამდენი ნაწილი აქვს ჩაწერილი აკაკი შანიძეს და რომელ თქმულებას უკავშირებს ის ამ ბალადას? 3) რომელ ხალხურ რწმენა წარმოდგენებს გადმოგვცემს ბალადის თითოეული ნაწილი? 4) ვის მიიჩნევენ ბალადის მეორე ნაწილის ავტორად:ცნობილია თუ არა ბალადის პირველი ნაწილის გამომთქმელის ვინაობა?

ლექსი "ვეფხისა და მოყმისა": 1) როგორ დასტურდება ბალადის მეორე ნაწილის გვიანდელობა? 2) ბალადის რამდენი ნაწილი აქვს ჩაწერილი აკაკი შანიძეს და რომელ თქმულებას უკავშირებს ის ამ ბალადას? 3) რომელ ხალხურ რწმენა წარმოდგენებს გადმოგვცემს ბალადის თითოეული ნაწილი? 4) ვის მიიჩნევენ ბალადის მეორე ნაწილის ავტორად:ცნობილია თუ არა ბალადის პირველი ნაწილის გამომთქმელის ვინაობა?

კითხვა N1002801 0 პასუხი