დავით აღმაშენებლის ეპიტაფია პერიფრაზი მინდა გთხოვთ

დავით აღმაშენებლის ეპიტაფია პერიფრაზი მინდა გთხოვთ

კითხვა N1003093 0 პასუხი