გთხოოვთ დამეხმარეთ ესე მაქვს დასაწერი მამების თაობას ხშირად უჭირს სიახლეების მიღება, რაც ზოგჯერ თაობათა შორის დაპირისპირების მიზეზი ხდება... იმსჯელეთ, როგორ არის ლექსში "პასუხი შვილთა" წარმოჩენილი ეს პრობლემა და რამდენად აქტუალურია იგი დღეს...

გთხოოვთ დამეხმარეთ ესე მაქვს დასაწერი მამების თაობას ხშირად უჭირს სიახლეების მიღება, რაც ზოგჯერ თაობათა შორის დაპირისპირების მიზეზი ხდება... იმსჯელეთ, როგორ არის ლექსში "პასუხი შვილთა" წარმოჩენილი ეს პრობლემა და რამდენად აქტუალურია იგი დღეს...

კითხვა N1003108 0 პასუხი